Naziv boje: tamne roza
Heksadecimalna boje: #f04080
RGB boja: 240 64 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: tamne roza. Heksadecimalna boje: (#f04080). RGB boja: 240 64 128 (crvena, zelena, plava)