Naziv boje: pješčana
Heksadecimalna boje: #e0e080
RGB boja: 224 224 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: pješčana. Heksadecimalna boje: (#e0e080). RGB boja: 224 224 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.