Naziv boje: Cerise
Heksadecimalna boje: #e02080
RGB boja: 224 32 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: Cerise. Heksadecimalna boje: (#e02080). RGB boja: 224 32 128 (crvena, zelena, plava)