Naziv boje: tijesto
Heksadecimalna boje: #c0c040
RGB boja: 192 192 64 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: tijesto. Heksadecimalna boje: (#c0c040). RGB boja: 192 192 64 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.