Naziv boje: magenta
Heksadecimalna boje: #c02080
RGB boja: 192 32 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: magenta. Heksadecimalna boje: (#c02080). RGB boja: 192 32 128 (crvena, zelena, plava)