Naziv boje: ridj
Heksadecimalna boje: #a04000
RGB boja: 160 64 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: ridj. Heksadecimalna boje: (#a04000). RGB boja: 160 64 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.