Naziv boje: cigla
Heksadecimalna boje: #a02020
RGB boja: 160 32 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: cigla. Heksadecimalna boje: (#a02020). RGB boja: 160 32 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.