Naziv boje: greyblue
Heksadecimalna boje: #80a0c0
RGB boja: 128 160 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: greyblue. Heksadecimalna boje: (#80a0c0). RGB boja: 128 160 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.