Naziv boje: perrywinkle
Heksadecimalna boje: #8080e0
RGB boja: 128 128 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: perrywinkle. Heksadecimalna boje: (#8080e0). RGB boja: 128 128 224 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.