Naziv boje: duboko lila
Heksadecimalna boje: #8080c0
RGB boja: 128 128 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: duboko lila. Heksadecimalna boje: (#8080c0). RGB boja: 128 128 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.