Naziv boje: Iris
Heksadecimalna boje: #6060c0
RGB boja: 96 96 192 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: Iris. Heksadecimalna boje: (#6060c0). RGB boja: 96 96 192 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.