Naziv boje: sumrak
Heksadecimalna boje: #604080
RGB boja: 96 64 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: sumrak. Heksadecimalna boje: (#604080). RGB boja: 96 64 128 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.