Naziv boje: blato smeđe
Heksadecimalna boje: #604020
RGB boja: 96 64 32 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: blato smeđe. Heksadecimalna boje: (#604020). RGB boja: 96 64 32 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.