Naziv boje: plavo
Heksadecimalna boje: #20a0e0
RGB boja: 32 160 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: plavo. Heksadecimalna boje: (#20a0e0). RGB boja: 32 160 224 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.