Naziv boje: plava
Heksadecimalna boje: #0040e0
RGB boja: 0 64 224 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: plava. Heksadecimalna boje: (#0040e0). RGB boja: 0 64 224 (crvena, zelena, plava)