Naziv boje: zeleni
Heksadecimalna boje: #004000
RGB boja: 0 64 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: zeleni. Heksadecimalna boje: (#004000). RGB boja: 0 64 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.