Naziv boje: duboko plava
Heksadecimalna boje: #000080
RGB boja: 0 0 128 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: duboko plava. Heksadecimalna boje: (#000080). RGB boja: 0 0 128 (crvena, zelena, plava)