Name der Farbe: lila
Hexadezimale Farbe: #802080
RGB Farbe: 128 32 128 (rot, grün, blau)
Name der Farbe: lila. Hexadezimale Farbe: (#802080). RGB Farbe: 128 32 128 (rot, grün, blau)