Název barvy: ruměnec
Šestnáctková barva: #f0a080
RGB barva: 240 160 128 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: ruměnec. Šestnáctková barva: (#f0a080). RGB barva: 240 160 128 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.