Název barvy: barbie růžová
Šestnáctková barva: #f040a0
RGB barva: 240 64 160 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: barbie růžová. Šestnáctková barva: (#f040a0). RGB barva: 240 64 160 (červená, zelená, modrá)