Název barvy: písek
Šestnáctková barva: #e0c080
RGB barva: 224 192 128 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: písek. Šestnáctková barva: (#e0c080). RGB barva: 224 192 128 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.