Název barvy: stříbrný
Šestnáctková barva: #c0c0c0
RGB barva: 192 192 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: stříbrný. Šestnáctková barva: (#c0c0c0). RGB barva: 192 192 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.