Název barvy: růžová purpurová
Šestnáctková barva: #c060c0
RGB barva: 192 96 192 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: růžová purpurová. Šestnáctková barva: (#c060c0). RGB barva: 192 96 192 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.