Název barvy: šarlatová
Šestnáctková barva: #c00000
RGB barva: 192 0 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: šarlatová. Šestnáctková barva: (#c00000). RGB barva: 192 0 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.