Název barvy: sienna
Šestnáctková barva: #a06020
RGB barva: 160 96 32 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: sienna. Šestnáctková barva: (#a06020). RGB barva: 160 96 32 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.