Název barvy: rouge
Šestnáctková barva: #a02040
RGB barva: 160 32 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: rouge. Šestnáctková barva: (#a02040). RGB barva: 160 32 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.