Název barvy: zapálená červená
Šestnáctková barva: #a02000
RGB barva: 160 32 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: zapálená červená. Šestnáctková barva: (#a02000). RGB barva: 160 32 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.