Název barvy: víno
Šestnáctková barva: #802040
RGB barva: 128 32 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: víno. Šestnáctková barva: (#802040). RGB barva: 128 32 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.