Název barvy: žába zelená
Šestnáctková barva: #60c000
RGB barva: 96 192 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: žába zelená. Šestnáctková barva: (#60c000). RGB barva: 96 192 0 (červená, zelená, modrá)