Název barvy: zelená kapradina
Šestnáctková barva: #408040
RGB barva: 64 128 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: zelená kapradina. Šestnáctková barva: (#408040). RGB barva: 64 128 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.