Název barvy: borovice
Šestnáctková barva: #206040
RGB barva: 32 96 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: borovice. Šestnáctková barva: (#206040). RGB barva: 32 96 64 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.