Název barvy: džungle zelená
Šestnáctková barva: #008040
RGB barva: 0 128 64 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: džungle zelená. Šestnáctková barva: (#008040). RGB barva: 0 128 64 (červená, zelená, modrá)