Název barvy: kobalt
Šestnáctková barva: #0040a0
RGB barva: 0 64 160 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: kobalt. Šestnáctková barva: (#0040a0). RGB barva: 0 64 160 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.