Название на цвета: грах
Хексадецимален цвят: #a0c020
RGB цвят: 160 192 32 (червен, зелен, син)
Название на цвета: грах. Хексадецимален цвят: (#a0c020). RGB цвят: 160 192 32 (червен, зелен, син)

Заявка за да видите още снимки, можете да се заявите използвайки цъществуващия и-мейл налог или обществени мрежи.