Độ phân giải:
5640 × 3760
Siêu điểm ảnh:
21.6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
21206400
Từ khóa:
xe ô tô, bảng điều khiển, sang trọng, bản đồ, danh mục chính, Công tơ mét, lái xe, xe hơi
Tải lên:
2019-01-10
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
78.3″ × 52.2″
199cm × 132.6cm
Trung bình:
28.2″ × 18.8″
71.6cm × 47.8cm
Cao:
18.8″ × 12.5″
47.8cm × 31.8cm
Cực cao:
12.5″ × 8.4″
31.8cm × 21.2cm
Siêu cao:
9.4″ × 6.3″
23.9cm × 15.9cm
Cao cấp:
6.3″ × 4.2″
15.9cm × 10.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.