HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3699 × 2083
Siêu điểm ảnh:
7.8 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
7705017
Từ khóa:
hợp kim, nhôm, xe hơi, bánh xe, xe, lốp xe, xe hơi, Máy
Tải lên:
2019-01-10
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
51.4″ × 28.9″
130.5cm × 73.5cm
Trung bình:
18.5″ × 10.4″
47cm × 26.5cm
Cao:
12.3″ × 6.9″
31.3cm × 17.6cm
Cực cao:
8.2″ × 4.6″
20.9cm × 11.8cm
Siêu cao:
6.2″ × 3.5″
15.7cm × 8.8cm
Cao cấp:
4.1″ × 2.3″
10.4cm × 5.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.