Tác giả:
Amanda Mills, USCDCP
Màu sắc hình ảnh:
  • #f0f0f0
  • #e0e0e0
  • #c0c0c0
  • #a0a060
  • #808080
  • #a0a0a0
  • #a0a080
  • #f0f0e0
  • #808060
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Mẫu máy ảnh:
NIKON D300
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
240 dots per inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-03-01. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
Cha, con gái, buổi trưa, xe đạp, xe
Điểm ảnh:
8607600 (≈8.7 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
33.2″ × 50″
84.3cm × 127cm
Trung bình:
12″ × 18″
30.4cm × 45.7cm
Cao:
8″ × 12″
20.2cm × 30.5cm
Cực cao:
5.3″ × 8″
13.5cm × 20.3cm
Siêu cao:
4″ × 6″
10.1cm × 15.2cm
Cao cấp:
2.7″ × 4″
6.7cm × 10.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.