lá cờ tiểu bang, Washington lá cờ tiểu bang, Washington 1920 × 1142 (GIF, 217.4 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1920 × 1142
Siêu điểm ảnh:
2.2 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
GIF
Điểm ảnh:
2192640
Từ khóa:
lá cờ tiểu bang, Washington
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.7″ × 15.9″
67.7cm × 40.3cm
Trung bình:
9.6″ × 5.7″
24.4cm × 14.5cm
Cao:
6.4″ × 3.8″
16.3cm × 9.7cm
Cực cao:
4.3″ × 2.5″
10.8cm × 6.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.