HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
6336 × 4224
Siêu điểm ảnh:
27.2 MP
Tác giả:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Chế độ phơi sáng:
Bằng tay
Chế độ đo sáng:
Đo sáng theo mẫu
Hướng:
Bình thường
Điểm ảnh:
26763264
Từ khóa:
lửa, Phi hành đoàn, giám sát, quy định, lửa
Được cập nhật:
2018-03-04. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
88″ × 58.7″
223.5cm × 149cm
Trung bình:
31.7″ × 21.1″
80.5cm × 53.6cm
Cao:
21.1″ × 14.1″
53.6cm × 35.8cm
Cực cao:
14.1″ × 9.4″
35.8cm × 23.8cm
Siêu cao:
10.6″ × 7″
26.8cm × 17.9cm
Cao cấp:
7″ × 4.7″
17.9cm × 11.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.