Độ phân giải:
2508 × 1672
Siêu điểm ảnh:
4.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Tải lên:
2018-12-03
Từ khóa:
Sky, Colosseum, Rome, ý, du lịch thu hút, kiến trúc, cổ, Palace, Dusk, mặt tiền, Dome, Residence
Điểm ảnh:
4193376 (≈4.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
34.8″ × 23.2″
88.5cm × 59cm
Trung bình:
12.5″ × 8.4″
31.9cm × 21.2cm
Cao:
8.4″ × 5.6″
21.2cm × 14.2cm
Cực cao:
5.6″ × 3.7″
14.2cm × 9.4cm
Siêu cao:
4.2″ × 2.8″
10.6cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.