Tác giả:
Devanath
Màu sắc hình ảnh:
  • #808080
  • #606060
  • #404040
  • #a0a0a0
  • #c0c0c0
  • #202020
  • #e0e0e0
  • #f0f0f0
  • #000000
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-11-15
Từ khóa:
kiến trúc, cung điện, nhà ở, nơi cư trú, thành phố, tháp, ngoại thất, Sky
Điểm ảnh:
9677400 (≈9.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.9″ × 35.3″
134.4cm × 89.6cm
Trung bình:
19.1″ × 12.7″
48.4cm × 32.3cm
Cao:
12.7″ × 8.5″
32.3cm × 21.5cm
Cực cao:
8.5″ × 5.6″
21.5cm × 14.3cm
Siêu cao:
6.4″ × 4.2″
16.1cm × 10.8cm
Cao cấp:
4.2″ × 2.8″
10.8cm × 7.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.