cô gái, vẽ, màu, giấy, trẻ em cô gái, vẽ, màu, giấy, trẻ em 2260 × 1605 (JPG, 411.4 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2260 × 1605
Siêu điểm ảnh:
3.7 MP
Tác giả:
angelorosa
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
3627300
Từ khóa:
cô gái, vẽ, màu, giấy, trẻ em
Được cập nhật:
2018-03-19. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
31.4″ × 22.3″
79.7cm × 56.6cm
Trung bình:
11.3″ × 8″
28.7cm × 20.4cm
Cao:
7.5″ × 5.4″
19.1cm × 13.6cm
Cực cao:
5″ × 3.6″
12.8cm × 9.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.