Độ phân giải:
3000 × 4500
Siêu điểm ảnh:
13.7 MP
Tác giả:
Amanda Mills, USCDCP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Mẫu máy ảnh:
NIKON D300
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-03-01. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
người phụ nữ trẻ, chờ đợi, đọc tạp chí, Phòng chờ
Điểm ảnh:
13500000 (≈13.7 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41.7″ × 62.5″
105.8cm × 158.8cm
Trung bình:
15″ × 22.5″
38.1cm × 57.2cm
Cao:
10″ × 15″
25.4cm × 38.1cm
Cực cao:
6.7″ × 10″
16.9cm × 25.4cm
Siêu cao:
5″ × 7.5″
12.7cm × 19.1cm
Cao cấp:
3.3″ × 5″
8.5cm × 12.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.