HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5724 × 3788
Siêu điểm ảnh:
22 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
21682512
Từ khóa:
người cao tuổi, ông nội, bà ngoại, Yêu, lãng mạn, nước, biển, Cát
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
79.5″ × 52.6″
201.9cm × 133.6cm
Trung bình:
28.6″ × 18.9″
72.7cm × 48.1cm
Cao:
19.1″ × 12.6″
48.5cm × 32.1cm
Cực cao:
12.7″ × 8.4″
32.3cm × 21.4cm
Siêu cao:
9.5″ × 6.3″
24.2cm × 16cm
Cao cấp:
6.4″ × 4.2″
16.2cm × 10.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.