Độ phân giải:
1796 × 2688
Siêu điểm ảnh:
4.9 MP
Tác giả:
USCDCP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Khẩu độ ống kính:
f/1.0 ()
Độ dài tiêu cự trong phim 35mm:
19992mm
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Khuynh hướng phơi sáng:
+0.07611EV (4891/64259EV)
Được cập nhật:
2018-02-21. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
người đàn ông, làm việc, gạo, chế biến, máy, Sierra Leone, Africa
Điểm ảnh:
4827648 (≈4.9 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
24.9″ × 37.3″
63.4cm × 94.8cm
Trung bình:
9″ × 13.4″
22.8cm × 34.1cm
Cao:
6″ × 9″
15.2cm × 22.8cm
Cực cao:
4″ × 6″
10.1cm × 15.2cm
Siêu cao:
3″ × 4.5″
7.6cm × 11.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.