Độ phân giải:
5143 × 3429
Siêu điểm ảnh:
17.9 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
17635347
Từ khóa:
bạn trai, bạn gái, đẹp trai, Hôn, Cô bé xinh đẹp, Cô bé, Thiên nhiên, người phụ nữ
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
71.4″ × 47.6″
181.4cm × 121cm
Trung bình:
25.7″ × 17.1″
65.3cm × 43.5cm
Cao:
17.1″ × 11.4″
43.5cm × 29cm
Cực cao:
11.4″ × 7.6″
29cm × 19.4cm
Siêu cao:
8.6″ × 5.7″
21.8cm × 14.5cm
Cao cấp:
5.7″ × 3.8″
14.5cm × 9.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.