HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4408 × 3526
Siêu điểm ảnh:
15.8 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
15542608
Từ khóa:
thực vật, thiên nhiên, mùa hè, xinh đẹp, Hoa, vườn, vĩ mô
Tải lên:
2018-06-18
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.2″ × 49″
155.5cm × 124.4cm
Trung bình:
22″ × 17.6″
56cm × 44.8cm
Cao:
14.7″ × 11.8″
37.3cm × 29.9cm
Cực cao:
9.8″ × 7.8″
24.9cm × 19.9cm
Siêu cao:
7.3″ × 5.9″
18.7cm × 14.9cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.9″
12.4cm × 10cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.