Độ phân giải:
5820 × 3616
Siêu điểm ảnh:
21.4 MP
Tác giả:
ulleo
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
21045120
Từ khóa:
Thiên nhiên, ánh sáng ban ngày, hoa dại, thực vật, thảo mộc, thực vật, hoa dại
Được cập nhật:
2018-04-15. Tải lên: 9 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
80.8″ × 50.2″
205.3cm × 127.6cm
Trung bình:
29.1″ × 18.1″
73.9cm × 45.9cm
Cao:
19.4″ × 12.1″
49.3cm × 30.6cm
Cực cao:
12.9″ × 8″
32.9cm × 20.4cm
Siêu cao:
9.7″ × 6″
24.6cm × 15.3cm
Cao cấp:
6.5″ × 4″
16.4cm × 10.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.