pestle, Bồ công Anh, sấy khô pestle, Bồ công Anh, sấy khô 2272 × 1704 (JPG, 355.6 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2272 × 1704
Siêu điểm ảnh:
3.9 MP
Tác giả:
Brian Lopez
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
3871488
Từ khóa:
pestle, Bồ công Anh, sấy khô
Được cập nhật:
2018-01-28. Tải lên: 4 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
31.6″ × 23.7″
80.2cm × 60.1cm
Trung bình:
11.4″ × 8.5″
28.9cm × 21.6cm
Cao:
7.6″ × 5.7″
19.2cm × 14.4cm
Cực cao:
5″ × 3.8″
12.8cm × 9.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.