HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2953 × 1968
Siêu điểm ảnh:
5.9 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
5811504
Từ khóa:
photomontage, sepia, đơn sắc, Hoa, cánh hoa, thực vật, thực vật, mùa hè
Tải lên:
2018-06-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41″ × 27.3″
104.2cm × 69.4cm
Trung bình:
14.8″ × 9.8″
37.5cm × 25cm
Cao:
9.8″ × 6.6″
25cm × 16.7cm
Cực cao:
6.6″ × 4.4″
16.7cm × 11.1cm
Siêu cao:
4.9″ × 3.3″
12.5cm × 8.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.